CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The emerging patent landscape of CRISPR-Cas gene editing technology

K. J. Egelie ; Gregory Graff (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; S. P. Strand ; B. Johansen
Nature Biotechnology (1087-0156). Vol. 34 (2016), 10, p. 1025-1032.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Early views on the control of the CRISPR-Cas disruptive enabling technology and access for follow-on commercial applications.

Nyckelord: INTELLECTUAL PROPERTY, ESCHERICHIA-COLI, RNA, DNA, IDENTIFICATION, ENDONUCLEASE, PROKARYOTES, INNOVATION, REPEATS, HISTORY, Biotechnology & Applied MicrobiologyDenna post skapades 2016-11-25. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 245650

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)