CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space-time Discretization of an Integro-differential Equation Modeling Quasi-static Fractional Order Viscoelasticity

K. Adolfsson ; M. Enelund ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:32