CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Algorithms for Optimization Problems for Periodic Systems

F. A. Aliev ; C. C. Archasoy ; Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; V. B. Larin ; G. H. Mammadova ; N. A. Safarova ; N. I. Velieva
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 24564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:31