CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some explicit constructions of sets with more sums than differences

Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Acta Arithmetica (0065-1036). Vol. 130 (2007), 1, p. 61-77.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2008-01-14.
CPL Pubid: 24563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur