CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverse dispersion engineering in integrated waveguides

David Castello-Lurbe ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Enrique Silvestre
7th international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics (2429-1390). (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-11-22. Senast ändrad 2016-11-22.
CPL Pubid: 245536