CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electro-optic dual-comb vibrometry

Elena Luiza Teleanu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Vicente Andrés Durán Bosch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Frontiers in Optics 2016 Vol. JW4A.93 (2016),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We use an ultrafast electro-optic dual comb interferometer to perform single-point vibrometry on the submillisecond time scale. As an example, we resolve the vibration of an ultrasound speaker driven at 50 kHz, achieving a sub-nanometer axial resolution through a measurement of the optical phase carrier.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-22. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 245535

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)