CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active sites and reaction paths for lean NOx reduction over silver-alumina

Marika Männikkö (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Xueting Wang (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Linda Ström (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Fredrik Gunnarsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Presented (oral) at the 9th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC), Newcastle, New South Wales, Australia, July 10-13 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 245525