CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NOx reduction over Ag/Al2O3 catalysts via EtOH-SCR using EtOH/gasoline blends

Fredrik Gunnarsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Josh Pihl ; Todd Toops ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 202 (2017), p. 42-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-22.
CPL Pubid: 245520