CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers School of Architecture Yearbook 2016. History of architecture. Qestioning architecture

Tabita Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Lotta Särnbratt (Institutionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
(2016)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-22.
CPL Pubid: 245508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur