CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Metal-Exchanged Zeolites for Direct Conversion of Methane to Methanol (DCMM)

Xueting Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Hellman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Johan Gustafson ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 11th Natural Gas Conversion Symposium (NGCS 11), Tromsø, Norway, June 5-9, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-22.
CPL Pubid: 245480