CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consequences of sample disturbance when predicting long-term settlements in soft clay

Mats Karlsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Arnfinn Emdal ; Jelke Dijkstra (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Canadian geotechnical journal (0008-3674). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-21.
CPL Pubid: 245474

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)