CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Improved Upper Bound on the Maximum Size of k-primitive Sets

Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
INTEGERS : The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory Vol. 6 (2006), p. paper A 28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 24547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur