CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perception of Tire Characteristics in a Motion Base Driving Simulator

Artem Kusachov (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Fredrik Bruzelius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Mattias Hjort
Driving Simulation Conference & Exhibition (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-21.
CPL Pubid: 245449