CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comprehensive study of the performance of winter tires on ice, snow and asphalt roads - the influence of tire type and wear

Mattias Hjort ; Fredrik Bruzelius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Olle Eriksson
The 35th annual meeting of the Tire Society (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-21.
CPL Pubid: 245431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik (2004-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur