CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Connection between the Volume Fraction of the Stienen Model and the Dead Leaves Model

Marianne Månsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 24543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:2