CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Two-dimensional Pauli Operator with a Finite Number of Aharonov-Bohm Solenoids

Mikael Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2013-01-24.
CPL Pubid: 24542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-02-23
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:1