CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatmärkning kan leda helt fel

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborgsposten (2008)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-20.
CPL Pubid: 245414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur