CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rise and fall of injury prevention programs in Sweden.

Hans Ekbrand ; Robert Ekman (Institutionen för arkitektur) ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

This paper is a spin‐off from a project about injury events ‐ falling, cutting and poisoning ‐ in residental settings.

Nyckelord: Injury prevention, SwedenDenna post skapades 2016-11-19. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 245384

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur