CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rise and fall of injury prevention programs in Sweden.

Hans Ekbrand ; Robert Ekman (Institutionen för arkitektur) ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

This paper is a spin‐off from a project about injury events ‐ falling, cutting and poisoning ‐ in residental settings.

Nyckelord: Injury prevention, SwedenDenna post skapades 2016-11-19. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 245384

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur