CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enkla åtgärder förebygger ohälsa och skada i bostad

Kristina Kindberg ; Linda Karlsson ; Mona Eriksson ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i tidningen ETC Göteborg den 18 november 2016. (2016)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Bostad, risker, säkerhet, skador, hem- och boendemiljö, skadeförebygggande arbeteDenna post skapades 2016-11-19.
CPL Pubid: 245383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur