CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flotation selectivity of novel alkyl dicarboxylate reagents for calcite-fluorite separation

Tommy Karlkvist ; Anuttam Patra ; Romain Bordes (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Kota Hanumantha Rao
Tenside Surfactants Detergents (0932-3414). Vol. 53 (2016), p. 516-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-18.
CPL Pubid: 245380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur