CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joze Plecnik. Arhitektura Perennis och Architettura Minore

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk tidskrift 16-17, (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-21.
CPL Pubid: 24536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur