CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

US 9,493,137

Ronnie Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Niclas Hornqvist ; Mats Johanson ; Tobias Aderum
(2016)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-18.
CPL Pubid: 245359