CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisation and Curriculum of Academy in Sustainable Urban Futures

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Björn Malbert (Institutionen för arkitektur)
2013. - 20 s.
[Rapport]

Nyckelord: postgraduate school, urban future, organizationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-18. Senast ändrad 2016-11-18.
CPL Pubid: 245350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur