CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DE 112009002424 T5

Ahs Jonny ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Mikael Hansson ; Mats Johanson
(2012)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-17.
CPL Pubid: 245322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur