CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

US20150048605

Ronnie Andersson (Institutionen för kemi och kemiteknik ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Niclas Hornqvist ; Mats Johanson ; Tobias Aderum
(2015)
[Patent]


Denna post skapades 2016-11-17.
CPL Pubid: 245321