CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GB 2475474 B

Carlstedt Lars ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Nicolaas Jansen
(2014)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-17.
CPL Pubid: 245317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur