CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying failure initiation in automotive structures made of NCF reinforced composites for hot spot analysis

Henrik Molker (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Renaud Gutkin ; Silvestre Pinho ; Leif Asp (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Procedings of 17th European Conference on Composite Materials, ECCM17 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper, intrabundle failure initiation in NCF reinforced composite materials is predicted based on a finite element model built with shell elements. The full 3D stress state is estimated based on the shell results and used in a state of the art 3D failure criterion. The procedure considers predictions of the transverse shear and normal stresses from stress equilibrium. By using this approach on shell elements, more efficient modelling strategies suited to identify hot spots in larger structures can be pursued.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-17. Senast ändrad 2017-06-08.
CPL Pubid: 245304

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Farkostteknik
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur

 

Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Effektiv simuleringsdriven utvecklingsmetodik för bilstrukturer i kompositmaterial (VR//2012-4320)