CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratic

Daniel Norell (Institutionen för arkitektur) ; Einar Rodhe
Drawing Futures: Speculations in Contemporary Drawing for Art and Architecture, edited by Laura Allen, Luke Pearson, Frédéric Migayrou, Bob Sheil, The Bartlett School of Architecture, University College London, November 11-12, 2016 p. 61-62. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-16. Senast ändrad 2016-11-16.
CPL Pubid: 245297

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur