CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temporal vs. spatial formulation of autonomous overtaking algorithms

Johan Karlsson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Nikolce Murgovski (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, November 1-4, 2016, Rio de Janeiro, Brazil (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-11-16. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur