CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Achievable Information Rates by Optimized Four-Dimensional Demappers in Optical Transmission Experiments

T. Fehenberger ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Alex Alvarado ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; N. Hanik
2016 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (Ofc) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We experimentally study different four-dimensional demappers in a dispersion-managed fiber system. The proposed blind algorithm is shown to offer gains of 0.2 bits per 4D symbol for DP-16QAM.

Nyckelord: Engineering, Optics, TelecommunicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-16. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 245279

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur