CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modellering av förankringskapaciteten i betongkonstruktioner med rostande armering

Mohammad Tahershamsi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mattias Blomfors (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ignasi Fernandez Perez (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 108 (2016), 7, p. 16-20.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Armeringskorrosion är en vanlig orsak till nedbrytning av armerade betongbroar, men det rådande kunskapsläget är främst baserat på experiment med konstgjorda korrosionsangrepp. Naturlig korrosion kan leda till ett annat verkningssätt. Provkroppar från Stallbackabron i Trollhättan, som togs vid en omfattande renovering efter bron tjänstgjort i 32 år, har testats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-15.
CPL Pubid: 245224

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur