CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stabilization of lead in incineration fly ash by ageing and carbonatation in contact with moisture and air

R. Sjöblom ; A. Zietek ; E. Gaude ; J. Fagerqvist ; Karin Karlfeldt Fedje (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
International Journal of Sustainable Development and Planning (1743-7601). Vol. 11 (2016), 5, p. 683-693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Acceptance criteria, Ageing, Aragonite, Ash, Calcium carbonate, Carbonatation, Hazardous waste, Incineration, Landfilling, Leaching, LeadDenna post skapades 2016-11-15.
CPL Pubid: 245207

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur