CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grinding of cermets with cup-wheels

J. Badger ; R. Drazumeric ; Peter Krajnik (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
19th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, ISAAT 2016; Stockholm; Sweden (0255-5476). Vol. 874 (2016), p. 115-123.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cermets, Cup wheel, Dulling, LoadingDenna post skapades 2016-11-15.
CPL Pubid: 245206

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik

Ämnesområden

Maskinteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur