CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-monitoring fission chamber: Theoretical groundwork

Zsolt Elter (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Imre Pázsit (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; P. Filliatre ; G. De Izarra ; C. Jammes
Physics of Reactors 2016, PHYSOR 2016: Unifying Theory and Experiments in the 21st Century p. 3660-3668. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-11-15. Senast ändrad 2017-09-28.
CPL Pubid: 245192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur