CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gammalt och fult blev fint

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborgs-Posten 1.7 2006 (2006)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur