CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent results on Bayesian Cramér-Rao bounds for jump Markov systems

C. Fritsche ; U. Orguner ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; F. Gustafsson
FUSION 2016 - 19th International Conference on Information Fusion, Proceedings p. 512-520. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-11-14. Senast ändrad 2017-09-28.
CPL Pubid: 245135

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur