CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

People as a Contamination Source, Performance of Olefin surgical clothing systems in a dispersal chamber

Bengt Ljungqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; Berit Reinmüller (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-14. Senast ändrad 2016-11-29.
CPL Pubid: 245132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology 2016-1