CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple sensor Bayesian extended target tracking fusion approaches using random matrices

G. Vivone ; Karl Granström (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; P. Braca ; P. Willett
FUSION 2016 - 19th International Conference on Information Fusion, Proceedings p. 886-892. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: radar tracking, sensor fusionDenna post skapades 2016-11-14. Senast ändrad 2017-09-28.
CPL Pubid: 245127

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur