CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation errors in life-cycle assessments

Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Extern)
Abstracts – 16th Annual Meeting of SETAC-Europe (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur