CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gamma Gaussian inverse-Wishart Poisson multi-Bernoulli filter for extended target tracking

Karl Granström (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Maryam Fatemi (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
FUSION 2016 - 19th International Conference on Information Fusion, Proceedings p. 893-900. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: GGIW-PMBM filter, gamma Gaussian inverse-Wishart Poisson multi-Bernoulli filter, target tracking, gamma-Gaussian-inverse Wishart, Poisson distributed numberDenna post skapades 2016-11-14.
CPL Pubid: 245112

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur