CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consequential modelling of Vistar combustion: a feasibility study

Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Extern) ; Niclas Mattsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Extern) ; Maria Münter
Abstracts – 16th Annual Meeting of SETAC-Europe (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur