CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HEATSPOT – a simulation tool for national district heating analyses

David Knutsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Sven Werner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Erik Ahlgren (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy Vol. 31 (2006), 2-3, p. 278-293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 24506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur