CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low model order approximations of continuously stirred biofilm reactors with Monod kinetics

Torsten Wik ; Elin Göransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Biochemical Engineering Journal (1369-703X). Vol. 30 (2006), 1, p. 16-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Biofilms, Bioreactors, Control, Dynamic modeling, Dynamic simulation, Wastewater treatmentDenna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 24505

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur