CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong - och dess inverkan på transportegenskaper

Karl Bohlin (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Robin Snibb (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Helén Jansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg och teknik 7, p. 48-52. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Betong som innehåller alternativa bindemedel har en rad önskvärda och positiva egenskaper, vilka bland andra är mindre koldioxidutsläpp, lägre värmeutveckling och högre motståndskraft mot syra-, sulfat- och kloridattack. Dock kan alternativa bindemedel också påverka andra egenskaper, t.ex. ökad karbonatiseringshastighet eller reducerad hållfasthet. För att analysera dessa egenskaper har en studie där inverkan av karbonatisering hos betong med slagg och flygaska genomförts. Hur karbonatiseringen i sin tur påverkar transportegenskaper hos betongen har också undersökts. Syftet var att genomföra en förstudie med accelererade karbonatiseringstester för att ge en större förståelse om effekterna av mineraliska tillsatsmaterial.

Nyckelord: accelererad karbonatisering, karbonatisering, kapillärsugning, flygaska, slagg, minerala tillsatsmedel, rapid chloride migrationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-11. Senast ändrad 2017-02-06.
CPL Pubid: 245038

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur