CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenario types and scenario techniques: - Towards a user’s guide to scenarios

Lena Börjeson ; Mattias Höjer ; Karl-Henrik Dreborg ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Extern) ; Göran Finnveden
Futures Vol. 38 (2006), 7, p. 723-739.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur