CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword

K. B. Athreya ; Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Lecture Notes in Statistics: Branching Processes and Their Applications (0930-0325). Vol. 219 (2016), p. v-vi.
[Artikel, övrig]

ISBN: 9783319316390Denna post skapades 2016-11-10. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 245025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur