CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guide till Göteborgs arkitektur

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitektur) ; Sven-Olof Ohlsson
: Arkitektur förlag , 2006.
[Bok]


Denna post skapades 2006-12-21.
CPL Pubid: 24502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur