CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attributional and consequential environmental assessment of the shift to lead-free solders

Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Andrae
Int. J. LCA Vol. 11 (2006), 5, p. 344-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur