CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biocomposites made of nanocellulose and amphiphiliccopolymer EAA

Abhijit Venkatesh (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Johannes Thunberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Maria Klingberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Materials for Tomorrow 2016 p. Nr 47. (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-10.
CPL Pubid: 245008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur