CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanocellulose in biocomposites

Karin Sahlin (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Lilian Forsgren (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikaela Börjesson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Merima Hasani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
Proc Materials for Tomorrow 2016 p. Nr 41. (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 245007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi
Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Organisk kemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur